Sz N web 03

Geambașu Réka, Veres Valér, László Éva: Tudományellenesség a BBTE-s diákok körében

2022. március-áprilisában online adatfelvételt készítettünk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem hallgatói körében azzal a céllal, hogy az éppen lezáródó online oktatással kapcsolatos vélekedéseiket, tapasztalataikat, illetve a tantermi oktatásra való visszaállás körülményeit, nehézségeiket felmérjük. Bár a kutatásnak nem volt kifejezett célja, a romániai közvéleményt aktívan foglalkoztató oltáshelyzet, oltáselutasítás is bekerült a vizsgált kérdések közé, akárcsak egy orvosi ellátásba vetett bizalmat és tudományellenességet mérő kérdéssor is – ugyanaz, amelyet fél évvel korábban a teljes romániai népesség körében is megkérdeztünk. Előadásunk célja bemutatni, hogy milyen mértékben jellemző tudományellenesség az egyetemi hallgatók attitűdjeire, és annak előfordulása milyen tényezőkkel magyarázható.