Sz N web 03

László Éva: Részvételi kutatás tinédzserekkel – egy transznacionális családok életét vizsgáló kutatás tapasztalatai

Az elmúlt harminc évben a szülők migrációja és annak a családi környezetre gyakorolt hatása etikai vita tárgyát képezte Kelet-Európában. Ez idő alatt a gyermekeket gyakran szociális árváknak, a külföldön dolgozó szüleiket pedig elhanyagolónak állították be. A legújabb kutatások és tapasztalatok azonban a szülői migráció hatásainak összetettebb képét tárták fel, a hátramaradt gyermekekre való hatás tekintetében is.

A CASTLE - Children Left Behind by Labour Migration[1], egy folyamatban lévő (2021 júniusa - 2023 decembere) projekt melynek célja a jelenség még árnyaltabb megértése, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna esetében. Ennek keretében egy átfogó, participatív kutatást végeztünk melyben gyermekjóléti megközelítéssel vizsgáljuk a transznacionális családok működésének a szűkebb és tágabb családtagokra, más fontos személyekre és családi kapcsolatokra gyakorolt hatását. A társkutatók a kutatási folyamat minden szakaszában részt vettek: a képzésben, az adatgyűjtés megtervezésében, a kutatási résztvevők toborzásában, az adatok elemzésében és az eredmények terjesztésében. Az előadás ennek a munkának a folyamatát, kihívásait és eredményeit szemlélteti, a romániai tapasztalatok alapján.