Sz N web 03

Sárkány Péter: Erényetikai perspektívák a szociális szakmákban

Előadásom az erényetikai érvelés lehetőségeire kérdez. A gondolatmenet az erényetikai és a deontológiai megközelítés különbségeinek vázolásából indul ki. Ezt követően olyan perspektívák körvonalazására vállalkozik, amelyekben a társadalomtudomány és az erényetika egymást szervesen kiegészíthetik. Végül annak a kérdésnek járok utána, hogy az erényetika milyen szerepet tölthet be a szakmaelméleti háttér megalapozásában.