Sz N web 03

Tamás Anna: A marginalizáció arcai Sepsiszentgyörgyön

Az UPLIFT projekt – Urban PoLicy Innovation to address inequality with and for Future generaTions, azokat a makro és mikro tényezőket vizsgálja, amelyek az egyenlőtlenségek kiéleződését, a városi szegénység kialakulását és fennmaradását erősítik. Ennek keretében Sepsiszentgyörgy egyike annak a 8 európai városnak, ahol széleskörű kvalitatív kutatás zajlott a helyi fiatalok (15-29) szociális sebezhetőségeinek feltárására, amelyek különböző fokú kirekesztettség, társadalmi kiszolgáltatottság kialakulásához járulnak hozzá. Három meghatározó terület elemzésével (oktatás, munkavállalás és lakhatás) és három releváns célcsoport bevonásával az esettanulmány azokra a mechanizmusokra világít rá, amelyekkel az emberek mikro-, azaz egyéni szinten eligazodnak az egyenlőtlenség dimenzióiban.

 

Tamás Anna – szociológus, genderkutató

Szakterületei: médiakutatás, szexualitás reprezentációja, párkapcsolatok alakulása, társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi inklúzó, mélyszegénység.

Tanulmányai: Babes-Bolyai Tudományegyetem PhD szociológia, Central European University MA kritikai gender, Babes-Bolyai Tudományegyetem – MA Gen, diferențe, inegalități

Publikációk:

“Field Instructors on Key Issues in Social Work Education: A Comparative Approach” Revista de Asistenţă Socială, Nr 4/2011, társszerző Monica Ghiţiu, http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/numar_curent_en

“Representations of Sexuality in Hungarian Popular Culture of the 1980s” Media Research. Croatian Journal for Journalism and the Media, Vol. 16 Nr. 1, Zagreb, pp. 73-95. www.mediaresearch.cro.net