Sz N web 03

Toró Tibor: Tudományellenesség és oltásellenesség a romániai és a romániai magyar népesség körében

Az előadás egy 2021 novemberében végzett telefonos reprezentatív kérdőíves kutatás alapján próbálja feltérképezni a tudományellenességet befolyásoló tényezőket a romániai és a romániai magyar népesség körében. A különböző magyarázó modellek mellett azt is vizsgálja, hogy milyen mértékben köthető a COVID-19 védőoltás elutasítása a tudományellenesség fogalmához és melyek a meghatározó különbségek a románok és romániai magyarok között.