OTDK díjazott egyetemi hallgatók előadásai

A 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekcióját a Budapesti Metropolitan Egyetemen szervezték meg idén április 14–16-án. Az online eseményen Intézetünk két volt diákja is díjban részesült, ezúton is gratulálunk nekik.

Székely Anna antropológiát végzett a BBTE-BCE közös képzésének keretében, az OTDK-n pedig II. díjban részesült Elveszett participáció – a józsefvárosi városrehabilitációs programok érintettjei között megvalósuló együttműködések elemzése c. dolgozatával (témavezető: Kocsis János Balázs).

Oltean Franciska humán erőforrás-menedzsment szakon végzett a BBTE-n, az OTDK-n különdíjat kapott Humán erőforrás-menedzsment egy automatizált jövőben c. dolgozatával (témavezető: Geambașu Réka).

Díjazott pályamunkáikat az idei Szociológus Napokon is bemutatják, csütörtökön (május 13.) 15:30-tól.

szannaSzékely Anna
Elveszett participáció – a józsefvárosi városrehabilitációs programok érintettjei között megvalósuló együttműködések elemzése

A városok és városrészek eltérő fejlettségi szintjét a történelem megannyi eseménye alakítja, ezzel egyes területeket prosperitásra, másokat devalválódásra ítélve. A VIII. kerület Budapest olyan része, melyen a XX. század második felére igen láthatóvá váltak a történelem megpróbáltatásának nyomai. Ennek hatására több városrehabilitációs program is indult a kerületben, köztük a szociális városrehabilitációnak tekinthető Magdolna-negyed Programok és a Magdolna–Orczy-negyed Program. Jelen kutatás arra a kérdésre keresi a válasz, hogy (1) a szociális városrehabilitációba bevont szereplők közötti együttműködés milyen nehézségeket okozott a program megvalósítása során, továbbá (2), hogy a felmerülő problémák kihatással voltak-e programok eredményeire. A kutatás a rehabilitációba bevont szereplőkkel folytatott 16 interjú által vizsgálja a kérdést, arra az eredményre jutva, hogy az együttműködés tényéből számos nehézség következett, ez pedig a rehabilitációs programok megvalósulására is kihatással volt. A dolgozat konklúziója, hogy a kezdetben relatív független és autonóm Rév8 Zrt. a Magdolna-negyed Programok ütemeinek előrehaladtval fokozatosan elveszti autonómiáját a kerületi önkormányzattal szemben, ezzel pedig lényegesen lekorlátozódik a szakmai alapú városrehabilitáció lehetősége és politikai érdekek kerülnek előtérbe.

 
ofrOltean Franciska
Humán erőforrás-menedzsment egy automatizált jövőben

Dolgozatom témája a munka automatizációja és annak hatásai a humán erőforrás-menedzsmentre. A kutatás során a következő kérdésekre keresem a választ: milyen változásokat okozott az automatizáció a HR területén, milyen stratégiákat alkalmaztak a HR-ben dolgozók, annak érdekében, hogy ezekre a változásokra megfelelően válaszoljanak. Az automatizáció kivétel nélkül minden szakmát átalakít, befolyásol. A humán erőforrás-menedzsment egy katalizátora e technológiai innovációknak, kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy az automatizációs folyamatnak pozitív vagy negatív hatásai lesznek érzékelhetőek a munkaerőpiacon. A kutatás során romániai, illetve magyarországi HR-menedzserekkel készítettem interjút az automatizáció témakörében. A beszélgetéseket 2019 telén/tavaszán készítettem. Eredményeim szerint az automatizáció hatása a HR munkakört tekintve meglehetősen pozitív. A humán erőforrás-menedzsment nagy változásokon megy keresztül. Az automatizációnak köszönhetően a HR-esek lényeges szerepet töltenek be a vállalat stratégiájában, a legfontosabb kérdések feléjük irányulnak, és a legnehezebb feladatok általuk találnak megoldásra.