Bauer Béla: Generációs transzferek a kulturális fogyasztásban

Bauer Béla: Generációs transzferek a kulturális fogyasztásban

Előadásomban abból a feltételezésből indulok ki, hogy a primer kulturális fogyasztás mögött olyan kulturális transzferek húzódnak meg, amelyek determinisztikus kapcsolatban vannak az elsődleges tényezőkkel. Az, hogy az adott pillanatban ki mit fogyaszt, kulturálisan többféle tényező együttes eredménye. Mit is jelent ebben a tényezőláncolatban a kulturális transzfer? Olyan kölcsönös, egymásra ható értékátadás, amely befolyásolja ez egyén érdeklődését, érzékelését és érzékenységét Ezt az értékátadást a továbbiakban 4É-nek nevezzük A generációs értékátadásnak vertikális és horizontális formái is vannak. Míg az első, tehát vertikális generációs transzfer esetében időben elnyúló, hosszú folyamatról beszélünk, a horizontális kulturális transzfer lehet rapid, pillanatnyi, úgy is fogalmazhatnánk, hogy divatszerű.

Összességében, a „társadalmi ranglétrán” feljebb lévő fiatalok – akik iskolázottabbak, jobb a jövedelmi pozíciójuk – többféle módon is megtehetik, hogy kulturális eseményekre járjanak, míg a létra alján lévők többsége kevéssé kulturálódik, ami a kulturális transzferek átadása szempontjából halmozottan hátrányos, adott esetben önkirekesztő helyzetet teremthet.