Horváth István: A világjárvány-adatok episztemológiája: mit mutatnak a számok?

Globalizáció és annak különböző következményeinek a menedzselése különböző világszervezetként fellépő közegek feladatköre. Az egészségügy globális vonatkozásait a WHO kezeli. Mindenekelőtt az által, hogy egyes betegségekre vonatkozó globális adatokot strukturál, hogy ahhoz viszonyítva nemzetállami, regionális helyzetek válljanak értelmezhetővé.

Nos, egy olyan globális járvány vonatkozásában mint a mostani, ez egy kiemelkedően fontos tevékenység. Viszont sokszor elfelejtjük, hogy az adatok az elõzmények által befolyásolt látásmód termékei és nagy eséllyel objektív valószágértékként kezeljük azokat. Ugyanakkor a kételkedők, sokszor ugyancsak adatokra támaszkodva (vagy összeesküvés elméleteket idézve) megkérdőjelezik vagy az adatok helyességét, vagy az azokra alapozó következtetéseket.

A rövid előadás mindenekelőtt a Maturana neve által fémjelzett radikális konstruktivista episztemológia néhány (talán valamelyest közismert, de jelenlegi kontextusban felelevenítendő) tézise jegyében próbál óvni mind attól a nézettől, hogy a számok az objektív valóság tükrei, de attól is, hogy a járvány dinamikáját nem lehet megragadni számokban. Nem az "igaz valóságot" mondja el az előadó, hanem azt hogy a járvány dinamikáját tükröző számok elmezése mellett, ugyanúgy szűkséges tudományos tényekedésnek számít az igazság termelés technológiájának, a számok előállítási folyamatának az elemzése is.