Kiss Dénes: Vallási élet kijárási tilalom alatt. Online egyházi szolgáltatások és azok fogadtatása

A koronavírus-járvány az egyházakat is nehéz helyzetbe hozta, elvágva hívek és lelkészek személyes kapcsolattartásának lehetőségét, megnehezítve az egyházak alapvető szolgáltatásainak, az istentiszteleteknek és szentmiséknek a biztosítását. A kihívással szembesülő lelkészek innovatív megoldások széles skáláját alkalmazták, főleg az internet nyújtotta lehetőségekkel éltek. Ugyanakkor a hívek is soha nem tapasztalt kényszerhelyzetbe kerültek, akik az online közvetítésekbe való bekapcsolódás lehetőségeinek elsajátítása mellett azt is ki kellett találják, hogy hogyan teremtsenek helyet a szakralitásnak az alapvetően profán térnek számító otthonukban. Előadásomban egy online kérdőíves kutatás eredményei alapján próbálok leíró képet rajzolni a fenti helyzetre adott lelkészi és világi válaszokról.