Látványos ifjúsági szubkultúrák vizsgálata. A kritika és ami a kritika után megmaradt – Patakfalvi Czirják Ágnes

Látványos ifjúsági szubkultúrák vizsgálata. A kritika és ami a kritika után megmaradt – Patakfalvi Czirják Ágnes

Előadásomban a szubkultúra-kutatás elmúlt ötven évét tárgyalom, és azt a hagyományt,amely a birminghami Kortárs Kritikai Kultúrakutatási Központ által képviselt irányokat, elméleti kereteket és fogalmakat összefoglalja. A bemutatásomban tudásszociológiai szempontú szemlélet alapján vizsgálom ennek a "hagyománynak" a globalizálódását, ugyanakkor a birminghami iskola munkáival szemben megfogalmazott kritikák, legitimációs alappá emelésének mechanizmusát. Ennek érdekében bemutatom a kortárs szubkultúrákkal foglalkozó munkák által megfogalmazott kritikákat, ugyanakkor ezeket saját kutatásokból vett tapasztalatokkal fogom illusztrálni és tárgyalni.

Az előadás időpontja: április 11, péntek, 17 óra
Az előadás helyszíne: BBTE központi épülete