Lehet-e népszerű az underground és alternatív a mainstream? Értékek és legitimációs diskurzusok a 21. századi magyar alternatív zene körül – Barna Emília

A címben feltett látszólag naiv kérdés az alternatív versus populáris, művészi versus szórakoztató, mainstream versus underground, autonóm versus heteronóm a zene-, illetve általában a kultúrakutatásban jól ismert elméleti dilemmáira utal. Előadásomban a 21. századi magyar alternatív zene szférájához kapcsolódó két jelenségen keresztül vizsgálom a zenei műfajkategóriák konstrukciójának diszkurzív, mediatizált és kollektív-társas folyamatát.

Szemügyre veszem egyrészről az alternatív közszolgálati médián keresztül történő „mainstreamesedésének" specifikus, a „művészi zene" diskurzusára is támaszkodó folyamatát, kimondottan az újrapozicionált MR2 Petőfi Rádió szerepére összpontosítva, beleértve az MR2 Szimfonik projektet. Rámutatok arra, hogy ez a „mainstreamesedési", illetve „mainstreamesítési" folyamat nem értelmezhető kizárólag egyirányú „kultúrmisszióként", hanem kölcsönös legitimációs folyamatokról és diskurzusokról van szó. Ugyanez a komplex, többirányú legitimációs törekvés jellemzi a második általam vizsgált jelenséget, az alternatív rock és a népzene olyan típusú összefonódását, amelyet legismertebben a Csík Zenekar képvisel.

Az előadás időpontja: április 11, péntek, 18:30
Az előadás helyszíne: BBTE központi épülete