Magyari Tivadar: Változások a román nyelv tanításában és lehetséges hatásuk magyar tanulók esetén

A 2011 elején életbe lépő tanügyi törvény jelentős oktatási reformot tett lehetővé. A magyar kisebbség szempontjából ez az eddigi legjobb tanügyi törvény. Ez tette lehetővé a román történelem és földrajz magyar nyelvű tanítását, ebben vannak garanciák iskoláink önállóságának megtartásához, a demográfiai fogyás körülményei között is, a kiemelt finanszírozáshoz, egyetemi egységek önállóságához stb. A új törvény alkalmazása során az oktatás tartalmának reformját is megcélozták, ami az jelentette, hogy minden tantárgyat, az összes osztályban idővel másképpen, korszerűbben kellene tanítani.

Ez sajnos csak részben valósult meg, mert a törvény alkalmazása céljából dolgozó különböző szakbizottságok olykor kevés változást hoztak a kerettantervben vagy az egyes tantárgyak tanrendjében. Ráadásul a minisztérium az új tanítási módot fokozatosan kívánta bevezetni, azokkal a tanulókkal kezdve, akik 6-7 évesként a törvény megszületése után kerültek iskolába.

A magyar kisebbség szempontjából a tantárgyak megváltoztatása körében külön fontossá vált a román nyelv tanításának a reformja: ennek lényege, hogy a román nyelvet hatékonyabban tanítsák azoknak, akiknek ez nem anyanyelve, a hétköznapi kommunikációs képességeket és a nyelvi boldogulást segítve. Mivel ezt a változást is fokozatosan akarták bevezetni, hasonlóan a többit tantárgy újításával, kimaradnak ebből a reformból, azok a tanulók, akik még 2012 előtt mentek iskolába. Viszont az elmúlt nyolc év román-tanításának tapasztalatait máris összegezni lehet. Az előadás egy részleges összegzést kínál.