Maszkulinitási dekonstrukciós kísérletek és néhány gyakorlatias kérdés - Czire Szabolcs

Korábban a gender studies, majd a nyolcvanas évektől intézményesülő férfikutatások a maszkulinitást történelmileg és kulturálisan meghatározott emberi tapasztalásként, azaz társadalmi konstrukcióként tekintik. Az előadás igyekszik bemutatni néhány szakirodalmi és újabb kutatási törekvést a maszkulinitás dekonstruálására tett kísérletekből, majd ezek elemeire építve próbál meg néhány javíthatatlanul aktivista, azaz társadalmi változást sürgető kérdést megfogalmazni.

Az előadás időpontja: csütörtök, április 10, 18:30
Az előadás helyszíne: Szociológia Kar Sociologica épülete (Dostoievschi 34)