Roth Mária: Korszakok és kihívások

Személyesen is, szakmai szempontból is, számunkra, szociális munka oktatók és gyakorló segítő szakmabeliek számára egyaránt, akik hittünk a személyes kapcsolatok gyógyító erejében, nagy megpróbáltatást jelent a koronavírus által szabályozott időszak: életmódunkon, valamint munka-módszereinken változtatnunk kell. Amikor azt hittük, hogy a szociális munkás képzés 30-ik születésnapjára sikerült végre a felnőttkori stabilitást ünnepelnünk (miután a Ceausescu korszak alatt, az 1991-es újra indulásig, a képzés és a szakma 21 évet teljesen szünetelt), akkor ismét új helyzetben, új módszereket kell kidolgoznunk és kemény kihívásokkal kell szembe nézzünk.

A kezdetkor, a 90-es évek elején, hasonlóan mint ma, a szegénység egyre nagyobb méreteket öltött, és a gyerekgondozó, fogyatékos- és idősgondozó intézmények egyre jobban bizonyították alkalmatlanságukat a családok és közösségek problémainak a megoldására. Új modelleket kellett kialakítani. Az erőszakos cselekedetek elszaporodtak, úgy a közösségekben, mint a családokban, de a közszolgáltatások csak a jéghegy csúcsát ismerték fel, és annak is csak egy részét orvosolták. A karitatív szervezetek egyre terjedtek, de nem voltak elegendőek a rászorulók szükségleteinek a lefedésére. Az elmúlt időket felelevenítve, a régebbi ás a mostani kihívásokra adott válaszok közötti párhuzamokat, illetve különbözőségeket keressük. Mi segített annak idején a nekifutásban, és főleg mi segíthet a jelenben, hogy a szociális munka társadalmi felelősségét felvállalhassa és hogy a szociális munkások hivatásukat szakszerűen gyakorolják?