Szabó Júlia: Társadalmi és kulturális szegmentáció az erdélyi magyar fiatalok körében

Szabó Júlia: Társadalmi és kulturális szegmentáció az erdélyi magyar fiatalok körében

Az előadás során arra törekszünk, hogy az elmúlt tizenöt év ifjúságkutatásai alapján bemutassuk az erdélyi magyar fiatalok társadalmi struktúrában elfoglalt helyét.

Az utóbbi évtizedekben számos elmélet született azzal kapcsolatban, hogy a társadalmak hagyományos osztályalapú tagolódását felváltotta a fogyasztásalapú tagolódás, azaz az egyének társadalmi helyét egyre inkább a fogyasztás jelöli.

Kutatási kérdésünk a fent említett dilemmából indult ki, hogy ha le akarjuk íri az erdélyi magyar fiatalok rétegződését, akkor elégséges a hagyományos paradigma, ami a foglalkozás, a munkaerőpiaci helyzet alapján mutatja meg az egyéneknek helyét a társadalomban, vagy segítségül kell hívnunk az új struktúra-koncepciót, amely fogyasztási mintázatokkal írja le a társadalmat.

Az előadás során reflektálni fogunk arra, milyen változások következtek be a fiatalok társadalmi-gazdasági, munkaerő-piaci és iskolázottsági helyzetében. A fiatalok státushelyzetét hogyan befolyásolják a különböző szocio-demográfia jellemzők, mint nem, életkor, településtípus, iskolai végzettség, illetve mindezek hogyan változtak az ezredfordulót követően.