Szántó Zoltán Oszkár: Hogyan mérjük az országok jövőképességét? Különös tekintettel veszélyhelyzetekre

A társadalmi jövőképesség kutatása során azt vizsgáljuk, hogy tudja adott társadalmi entitás hosszú távon biztosítani tagjai számára a "jó élet" feltételeit "valamely rend egységében".

A béke és biztonság, a kötődés, a gondoskodás (anyagi gyarapodás és szabadság), valamint a kiegyensúlyozottság alkotják az "élni érdemes élet" normatív alapjait.

Ezek fenntartása a gyorsuló ütemű (geo)politikai, ökológiai, technológiai, szocio-ökonómiai és kulturális változások közepette előfeltételezi a helyzetértelmezési és szervezőképességi kapacitások folyamatos rendelkezésre állását és stratégiai alkalmazásának lehetőségét.

Az előadás vázolja, hogyan lehet ezeket a szempontokat holisztikusan és multidiszciplinárisan számításba venni a Társadalmi Jövőképességi Index (Social Futuring Index) megalkotása révén, különös tekintettel veszélyhelyzetekre (mint pl. világjárványok).

Az előadás hátteréül szolgáló kutatások eddigi eredményeiről az alábbi honlap ad tájékoztatást: http://socialfuturing.com/