Veres Valér: Az identitásstruktúrák változása Erdélyben a rendszerváltás óta

Veres Valér: Az identitásstruktúrák változása Erdélyben a rendszerváltás óta

Az előadás keretében áttekintjük az erdélyi magyarok nemzeti identitásának szociológiai jellemzését, és annak változását az elmúlt három évtizedben, különösen az 1997–2016 közötti időszakban végzett kutatások alapján. Elsősorban az elmúlt 20 évben készült következő kutatásokra alapozunk, a Kárpát-kutatással kezdődően: a Nemzeti identitás és társadalmi kapcsolathálók Erdélyben, Mozaik 2001, Kárpát-panel 2007–2010, valamint az újabb erdélyi és Kárpát-medencei ifjúságkutatások eredményeire, 2014–2017 között.

Az előadás keretében érintjük az elsődleges ingroup vagy „saját csoport” fogalmát, a csoporthatárokat, a nagy nemzeti narratívákhoz való viszonyulást, a nemzeti identitás szerkezetének változását, a hazafogalmat és kötődést, nemzeti érzelmek és etnocentrizmus alakulását, szimbólumhasználat, attitűdök sztereotípiák néhány vonatkozását és az etnikai diszkrimináció percepciójának determinánsait.