Csepeli György

Csepeli György

Csepeli György Magyar Erdei-díjas szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Programjának alapítója, vezetője, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke. Szakdolgozatában Dosztojevszkij műveinek szociálpszichológiai rétegeit tárta fel, később olyan projekteken dolgozott, mint a a magyar nemzeti érzés-és tudatvilág szociológiai és szociálpszichológiai problémáina kutatása, az értelmiségiek nemzeti érzés-és tudatvilága szerkezeti és tartalmi elemeit kutatta, megalkotva a nemzeti érzés-és tudatvilág „piramis modelljét", majd érdeklődése az új infokommunikációs technológiák társadalmi és társadalomlélektani hatásainak vizsgálata irányában fordult, amely kutatások tisztán mutatják sokoldalúságát és többszintű felkészültségét.

Dávid Attila

Dávid Attila

Dávid Attila (1992, Csíkszereda), a BBTE Filozófia Intézetének másodéves egyetemi hallgatója. Érdeklődési területei: szociofotográfia, az idő filozófiája. A POSZTINDUSZTRIÁLIS TEREK című kiállítás szerzője.

Máté István

Máté István

Máté István gyakorló református lelkész és antropológus, a BBTE-n kulturális antropológia szakának végzettje, a BBTE néprajztudományi doktori iskolájának hallgatója.

 

Bíró Judit

Bíró Judit

Bíró Judit tanszékvezető egyetemi docens az ELTE Társadalomtudományi Karán, aki olyan változatos kutatási témákon dolgozott, mint az egyetemi és akadémiai elit összetétele, a deviancia egyetemi oktatásában segédanyagként felhasználható szöveggyűjtemény elkészítése és kiadása, a deviáns jelenségek intézményi kezelésének szociológiai és kulturális vonatkozásainak kutatása, egészségügyi és szociális szolgáltatási rendszer működtetése marginális társadalmi csoportok számára, közvetlen hozzátartozók elleni elkövetett gyilkosságok kulturális-szociológiai előtörténete (ez utóbbit Csepeli Györggyel végezte).

Andrásy Boglárka

Andrásy Boglárka

Andrásy Boglárka - tíz éves tapasztalattal rendelkezik a humán erőforrás területén, melyből hét éve HR managementben. Előadásában a motivációt boncolgatja két szemszögből: hogyan működik ez a szervezeten belül illetve a munkavállaló esetében – mit tehet a munkáltató (adott esetben a HR) a munkavállalóért, szervezeti „életének” különböző fázisaiban, a maximális motiváltság érdekében.

Szilárdi Réka

Szilárdi Réka

Szilárdi Réka szociálpszichológus és vallásszociológus, a Szegedi Tudományegyetem Társadalomtudományi Intézetének előadó tanára. Doktori diplomáját szociálpszichológiából szerezte. Kutatási területei: nacionalizmuselméletek, narratív pszichológiai tartalomelemzés, kollektív identitás populáris kultúra elméletei.

 

Horváth István

Horváth István

Horváth István székelyföldi származású, Kolozsváron élő és tevékenykedő szociológus, a Babeș-Bolyai Tudománegyetem oktatója. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatójaként a kétnyelvűséggel, etnopolitikával, migrációval foglalkozik.

Tálas Péter

Tálas Péter

Tálas Péter, PhD, történész, politológus, a politikatudományok kandidátusa (CSc)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutató Központ igazgatója, címzetes egyetemi tanár. Magyarország egyik legnevesebb biztonságpolitikai szakértője, a vezető televízió csatornák külpolitikai műsorainak állandó résztvevője. Fő kutatási területe: közép-európai biztonságpolitika, új típusú biztonsági kihívások, terrorizmus.

Gyöngyösi Csilla

Gyöngyösi Csilla

2002 MDiv, Protestáns Teológiai Intézet, Református Lelkészképző Kar, Kolozsvár
2011 BA Keleti nyelvek és kultúrák – Arab szakirány, ELTE BTK, BUdapest
2013 Ma Vallástudomány – Vallástörténet és iszlám specializáció, ELTE BTK, Budapest
2011-mostanig Antik és középkori filozófia program doktorandusz, ELTE BTK, Budapest

Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, aki tanulmányait hazai és magyarországi egyetemeken szerezte kulturális antropológia, társadalomtörténet és gender történet szakterületeken, valamint magyar-néprajz szakosként végzett.

Péter László

Péter László

Péter László, PhD, szociológus, a BBTE Szociológia Tanszékének oktatója. Kutatási területei a társadalmi problémák-, illetve a labdarúgás szociológiája. Többek között a TP 5.0. Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában (Kriterion, 2009), Vázlatok a szegénység szociológiájához (Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2006) könyvek és a Labdarúgás és vallás (2014), The Genesis of Romanian Football (2014) tanulmányok szerzője. A Football and Society in Romania. Issues and Problems in Soccer Discourses című legújabb könyve (University of Jyväskylä) megjelenés alatt áll.

Pálfi Szilárd

Pálfi Szilárd

Képzettség álapján: teológus, pszichológus, marketinges, tréner és vállalkozó

Tapasztalat alapján: vállalkozó, nonprofit szervezet-alapító és vezető, HR és marketing menedzser, párkapcsolati pszichológus és coach.

Magánélet szerint: boldog férj, és két csodálatos gyerek apja.

Hivatás szerint: emberhalász

Hadas Miklós

Hadas Miklós

Hadas Miklós a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Felsőfokú tanulmányait az ELTE-n illetve Párizsban végezte. Szociológiai érdeklődése leginkább a társadalmi nemek fele irányul, azonban foglalkozik még kultúra- és sportszociológiával is.

Barna R. Emília

Barna R. Emília

2005-ben a Szegedi Tudományegyetem angol szakos bölcsésze és tanára, majd 2007-ben szociológia szakon végzett. A University of Liverpool Popular Music Studies programjában doktorált 2011-ben. Disszertációjában az internet és a zenei színterek kapcsolatát vizsgálta az akkori liverpooli indie rock zenekarok online és offline tevékenységének, valamint zenei eseményeknek, fesztiválok online jelenlétének etnográfiai jellegű elemzése révén. Jelenleg egyetemi adjunktus a Budapesti Műegyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékén.

Szvetelszky Zsuzsanna

Szvetelszky Zsuzsanna

Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus, az MTA "Lendület" Research Center for Educational and Network Studies (RECENS) kutatócsoport tudományos munkatársa.

Az ELTE PPK-n business coaching-ot oktatott, több más egyetemen vendégelőadóként a szervezeti belső kommunikációról tartott előadásokat. A LINK-Group hálózatkutató csoport tagja. Kutatási területei a pletyka pszichológiája, az informális hálózatok, és a vállalati kommunikáció, valamint a HR-kommunikáció és az Employer Branding.

Dégi L. Csaba

Dégi L. Csaba

Dégi Csaba dicsőszentmártoni születésű, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka karának tanára. Kutatási területe közé tartozik a pszichoonkológia, klinikai szociális munka, életminőség, egészségvédelem és drogpolitika.

Czire Szabolcs

Czire Szabolcs

A székelykeresztúri származású Czire Szabolcs 2002 és 2005 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Doktori Iskolájában mélyítette el tanulmányait, ugyanakkor 2008-ban a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen államvizsgázott szociológia alapképzésen. Jelenleg lelkészként, teológiai tanárként és a Magyar Unitárius Egyház nevelési tanácsosaként folytatja tevékenységét. Fő kutatási területe az interdiszciplináris történeti Jézus-kutatás. Fő érdeklődési területe az emberi tudat valóságérzékelő és teremtő ereje, a vallás jelensége a tudományos kutatásoktól a misztikus átélésekig.

Csillag Péter

Csillag Péter

Újságíró, a Nemzeti Sport főmunkatársa, a Philidor Civil Európai Sport- és Zenediplomáciai Intézet sportdiplomáciai kutatója. Budapesten született 1983-ban. Tanulmányait történelem és kommunikáció szakon végezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Érdeklődési területe: a labdarúgás identitásformáló szerepe, társadalmi és kulturális vetületei; a sport történelmi, politikai háttere; futball a magyar irodalomban. A helyszínről tudósított egyebek mellett két labdarúgó-világbajnokságról, három Európa-bajnokságról és négy Bajnokok Ligája-döntőről.

Néda Zoltán

Néda Zoltán

Néda Zoltán kolozsvári születésű fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Kutatási területe a statisztikus és számítógépes fizika, valamint foglalkoztatja a társadalmi jelenségek statisztikus fizikai megközelítése.

Papp Z. Attila

Papp Z. Attila

Papp Z. Attila főigazgató-helyettes, intézetigazgató, tudományos főmunkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjában. Ugyanakkor a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézetének egyetemi docense. PhD tanulmányait a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Doktori Iskolájában végezte 1997 és 2002 között. Kutatási területei közé tartozik a romák oktatása, a kisebbségi oktatás, a kisebbségek intézményesülési folyamata és az interetnikus kapcsolatok.

Kovács Ágnes

Kovács Ágnes

Kovács Ágnes olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, akit 2014-ben az International Swimming Hall of Fame tagjai közé, 2015-ben pedig egykori egyeteme, az Arizona State University halhatatlanjai közé választották be. Kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok, sokszoros Világkupa győztes, örökös magyar bajnok (53-szoros) úszónő.

Kovács Ágnes 2001–2005 között az Arizona State University-n (BA marketing-kommunikáció szakon), ezt követően pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen (2006-2009 között közgazdász szociológus- közvéleménykutatás szakon) szerzett diplomát (MA). 2016-17 között a kaliforniai UC Berkeley-n tanult, ahol executive coach diplomát szerzett, miután a San Francisco-i Moody’s rating ügynökség kirendeltségén gyakornokoskodott.

Dobre Nóra

Dobre Nóra

Dobre Nóra (HR specialist, OTP Bank Romania)

Közel két éve HR munkatárs, korábban az OTP Bank Románia központi titkárság vezetőjeként tevékenykedett. Előadásában a HR szerepét mutatja be a szervezetfejlesztésben. A szervezet stratégiájának megfelelően a szerep kiterjedhet a toborzástól a komplex, talent management típusú programokig, ezáltal is ízelítőt nyújtva alapvető és összetett HR-folyamatokról.

Patakfalvi Czirják Ágnes

Patakfalvi Czirják Ágnes

Patakfalvi Czirják Ágnes doktori tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Kultúrakutató Doktori Programjának keretében végezte. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének ösztöndíj kutatója, valamint a sepsiszentgyörgyi Caritas roma programjának munkatársa.

Péter László

Péter László

Péter László, PhD, szociológus 1973-ban született Csíkszeredában. Jelenleg a BBTE Szociológia Tanszékének oktatója. Kutatási területei a társadalmi problémák-, illetve a labdarúgás szociológiája.

Tanulmányait a kolozsvári BBTE-n, a budapesti ELTE-n, az amerikai Yale University-n és a finnországi University of Jyväskylä-n végezte.

Pásztor Gyöngyi

Pásztor Gyöngyi

Pásztor Gyöngyi PhD, szociológus, a BBTE Szociológia Tanszékének oktatója. Kutatási területei a városszociológia: városi egyenlőtlenségek, városi életmód, lakóhelyi szegregáció. A rurális bevándorlók (Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004) könyv társszerzője, Városszociológia Elméletek és problémák (Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2006) könyv szerzője.

Oktatott tantárgyak: kvalitatív kutatásmódszertan, városelméletek, társadalmi problémák, szociológiaelméletek, turizmus szociológiája.

Petrovici Norbert

Petrovici Norbert

Dr. Petrovici Norbert a Babeș-Bolyai Tudományegyetem román tannyelvű Szociológiai Intézet lektora, ahol doktori tanulmányait is végezte 2002-ben. Fő oktatási területei közé tartoznak a városszociológia és antropológia, többváltozós statisztikai módszerek, társadalmi statisztika és adatelemzés valamint urbanisztikai tanulmányok, emellett tagja a Civil Mozgalmak Szervezetének. Fő kutatási területe a városszociológia diszciplínához kapcsolódik.

Szegedi Péter

Szegedi Péter

1973-ban született Debrecenben. Közgazdasági szakközépiskolai érettségi után, 1992-től az ELTE Szociológiai Intézetében folytatta tanulmányait, szociológus diplomát 1998 januárjában szerzett. 1999-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Kara Szociológiai Doktori Iskolájának hallgatója lett. Pozíciók és oppozíciók. A futballmező kialakulása, struktúrája és dinamikája című disszertációját 2006-ban védte meg. 2007 óta a Forsense Piac- és Közvéleménykutató elemzője.