Csepeli György

Csepeli György

Csepeli György Magyar Erdei-díjas szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Programjának alapítója, vezetője, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke. Szakdolgozatában Dosztojevszkij műveinek szociálpszichológiai rétegeit tárta fel, később olyan projekteken dolgozott, mint a a magyar nemzeti érzés-és tudatvilág szociológiai és szociálpszichológiai problémáina kutatása, az értelmiségiek nemzeti érzés-és tudatvilága szerkezeti és tartalmi elemeit kutatta, megalkotva a nemzeti érzés-és tudatvilág „piramis modelljét", majd érdeklődése az új infokommunikációs technológiák társadalmi és társadalomlélektani hatásainak vizsgálata irányában fordult, amely kutatások tisztán mutatják sokoldalúságát és többszintű felkészültségét.

Néda Zoltán

Néda Zoltán

Néda Zoltán kolozsvári születésű fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Kutatási területe a statisztikus és számítógépes fizika, valamint foglalkoztatja a társadalmi jelenségek statisztikus fizikai megközelítése.

Péter László

Péter László

Péter László, PhD, szociológus, a BBTE Szociológia Tanszékének oktatója. Kutatási területei a társadalmi problémák-, illetve a labdarúgás szociológiája. Többek között a TP 5.0. Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában (Kriterion, 2009), Vázlatok a szegénység szociológiájához (Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2006) könyvek és a Labdarúgás és vallás (2014), The Genesis of Romanian Football (2014) tanulmányok szerzője. A Football and Society in Romania. Issues and Problems in Soccer Discourses című legújabb könyve (University of Jyväskylä) megjelenés alatt áll.

Bíró Judit

Bíró Judit

Bíró Judit tanszékvezető egyetemi docens az ELTE Társadalomtudományi Karán, aki olyan változatos kutatási témákon dolgozott, mint az egyetemi és akadémiai elit összetétele, a deviancia egyetemi oktatásában segédanyagként felhasználható szöveggyűjtemény elkészítése és kiadása, a deviáns jelenségek intézményi kezelésének szociológiai és kulturális vonatkozásainak kutatása, egészségügyi és szociális szolgáltatási rendszer működtetése marginális társadalmi csoportok számára, közvetlen hozzátartozók elleni elkövetett gyilkosságok kulturális-szociológiai előtörténete (ez utóbbit Csepeli Györggyel végezte).

Dobre Nóra

Dobre Nóra

Dobre Nóra (HR specialist, OTP Bank Romania)

Közel két éve HR munkatárs, korábban az OTP Bank Románia központi titkárság vezetőjeként tevékenykedett. Előadásában a HR szerepét mutatja be a szervezetfejlesztésben. A szervezet stratégiájának megfelelően a szerep kiterjedhet a toborzástól a komplex, talent management típusú programokig, ezáltal is ízelítőt nyújtva alapvető és összetett HR-folyamatokról.

Barna R. Emília

Barna R. Emília

2005-ben a Szegedi Tudományegyetem angol szakos bölcsésze és tanára, majd 2007-ben szociológia szakon végzett. A University of Liverpool Popular Music Studies programjában doktorált 2011-ben. Disszertációjában az internet és a zenei színterek kapcsolatát vizsgálta az akkori liverpooli indie rock zenekarok online és offline tevékenységének, valamint zenei eseményeknek, fesztiválok online jelenlétének etnográfiai jellegű elemzése révén. Jelenleg egyetemi adjunktus a Budapesti Műegyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékén.

Horváth István

Horváth István

Horváth István székelyföldi származású, Kolozsváron élő és tevékenykedő szociológus, a Babeș-Bolyai Tudománegyetem oktatója. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatójaként a kétnyelvűséggel, etnopolitikával, migrációval foglalkozik.

Pásztor Gyöngyi

Pásztor Gyöngyi

Pásztor Gyöngyi PhD, szociológus, a BBTE Szociológia Tanszékének oktatója. Kutatási területei a városszociológia: városi egyenlőtlenségek, városi életmód, lakóhelyi szegregáció. A rurális bevándorlók (Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004) könyv társszerzője, Városszociológia Elméletek és problémák (Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2006) könyv szerzője.

Oktatott tantárgyak: kvalitatív kutatásmódszertan, városelméletek, társadalmi problémák, szociológiaelméletek, turizmus szociológiája.

Czire Szabolcs

Czire Szabolcs

A székelykeresztúri származású Czire Szabolcs 2002 és 2005 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Doktori Iskolájában mélyítette el tanulmányait, ugyanakkor 2008-ban a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen államvizsgázott szociológia alapképzésen. Jelenleg lelkészként, teológiai tanárként és a Magyar Unitárius Egyház nevelési tanácsosaként folytatja tevékenységét. Fő kutatási területe az interdiszciplináris történeti Jézus-kutatás. Fő érdeklődési területe az emberi tudat valóságérzékelő és teremtő ereje, a vallás jelensége a tudományos kutatásoktól a misztikus átélésekig.

Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, aki tanulmányait hazai és magyarországi egyetemeken szerezte kulturális antropológia, társadalomtörténet és gender történet szakterületeken, valamint magyar-néprajz szakosként végzett.

Dávid Attila

Dávid Attila

Dávid Attila (1992, Csíkszereda), a BBTE Filozófia Intézetének másodéves egyetemi hallgatója. Érdeklődési területei: szociofotográfia, az idő filozófiája. A POSZTINDUSZTRIÁLIS TEREK című kiállítás szerzője.

Papp Z. Attila

Papp Z. Attila

Papp Z. Attila főigazgató-helyettes, intézetigazgató, tudományos főmunkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjában. Ugyanakkor a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézetének egyetemi docense. PhD tanulmányait a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Doktori Iskolájában végezte 1997 és 2002 között. Kutatási területei közé tartozik a romák oktatása, a kisebbségi oktatás, a kisebbségek intézményesülési folyamata és az interetnikus kapcsolatok.

Hadas Miklós

Hadas Miklós

Hadas Miklós a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Felsőfokú tanulmányait az ELTE-n illetve Párizsban végezte. Szociológiai érdeklődése leginkább a társadalmi nemek fele irányul, azonban foglalkozik még kultúra- és sportszociológiával is.

Andrásy Boglárka

Andrásy Boglárka

Andrásy Boglárka - tíz éves tapasztalattal rendelkezik a humán erőforrás területén, melyből hét éve HR managementben. Előadásában a motivációt boncolgatja két szemszögből: hogyan működik ez a szervezeten belül illetve a munkavállaló esetében – mit tehet a munkáltató (adott esetben a HR) a munkavállalóért, szervezeti „életének” különböző fázisaiban, a maximális motiváltság érdekében.

Patakfalvi Czirják Ágnes

Patakfalvi Czirják Ágnes

Patakfalvi Czirják Ágnes doktori tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Kultúrakutató Doktori Programjának keretében végezte. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének ösztöndíj kutatója, valamint a sepsiszentgyörgyi Caritas roma programjának munkatársa.

Dégi L. Csaba

Dégi L. Csaba

Dégi Csaba dicsőszentmártoni születésű, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka karának tanára. Kutatási területe közé tartozik a pszichoonkológia, klinikai szociális munka, életminőség, egészségvédelem és drogpolitika.

Tálas Péter

Tálas Péter

Tálas Péter, PhD, történész, politológus, a politikatudományok kandidátusa (CSc)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutató Központ igazgatója, címzetes egyetemi tanár. Magyarország egyik legnevesebb biztonságpolitikai szakértője, a vezető televízió csatornák külpolitikai műsorainak állandó résztvevője. Fő kutatási területe: közép-európai biztonságpolitika, új típusú biztonsági kihívások, terrorizmus.

Petrovici Norbert

Petrovici Norbert

Dr. Petrovici Norbert a Babeș-Bolyai Tudományegyetem román tannyelvű Szociológiai Intézet lektora, ahol doktori tanulmányait is végezte 2002-ben. Fő oktatási területei közé tartoznak a városszociológia és antropológia, többváltozós statisztikai módszerek, társadalmi statisztika és adatelemzés valamint urbanisztikai tanulmányok, emellett tagja a Civil Mozgalmak Szervezetének. Fő kutatási területe a városszociológia diszciplínához kapcsolódik.