Horváth István

Horváth István

Iskolai tanulmányaimat 1972-ben Csíkszentsimonban kezdtem el, majd 1984-ben érettségiztem a csíkszeredai 2-es számú ipari, mai Joannes Kajoni szakközépiskolában.

Egyetemi tanulmányaimat 1987-ben a Kolozsvári Egyetem filozófia-történelem szakán kezdtem el, ahol 1989 őszén felvettem a szociológia szakirányt is. 1991-ben szereztem meg a filozófia-szociológia diplomát.

1991 őszétől, az akkor megalakuló kolozsvári szociológia tanszék gyakornokaként kezdtem el az egyetemi pályafutásomat a Babeș-Bolyai Tudomány egyetemen, az azóta is oktatott bevezetés a szociológiába és klasszikus szociológia elméletek tantárgyak szemináriumaival. Hamarosan rám bízták a tanrendbe akkor bevezetésre kerülő kisebbségszociológia tantárgyat is. Ez egybevágott az akkor körvonalazódó kutatási érdeklődéseimmel, meghatározva mindmáig a kutatói, publikációs és kutatási intézményszervező tevékenységemet.

A doktori címet 2002-ben szereztem meg Nyelv, etnicitás, identitás témakörben megvédett dolgozattal. A doktori programot Gáll Ernő professzorral kezdtem el, ám a befejezésnél és a megvédés során már Vasile Muscă professzorral működtem együtt. A tézis alapján kialakított szociolingvisztika, kommunikáció és nyelvpolitikai tárgyat ma is oktatom.

Kutatási intézményszervezői pályafutásomat a szociológia tanszék laboratóriumaként, valamint egyesületként működő Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpont egyik alapítójaként kezdtem (1993). Itt kutatóként, aligazgatóként, intézetvezetőként, programkoordinátorként dolgoztam 2007-ig. Nagyszámú program és nemzetközi projekt keretén belül a kisebbségszociológia számos vonatkozását kutathattam: etnikai vegyes házasságok, kisebbségi többnyelvűség, etnopolitika, etnikai konfliktusok, interetnikus viszonyok valamint etnikai migráció. Ez utóbbi kapcsán felhalmozott tapasztalatokra alapozva vállaltam el a nemzetközi migráció mesteri kurzust.

A fentebb jelölt előadásokon túl, a magyar tagozaton, a szociológia tanszéken illetve a Szociológia Szociálismunkás – képző Karon belül számos, az egyéni oktatói feladatokon túlmutató feladatot, szerepet vállaltam. A kilencvenes évek elején négy emberből álló magyar tagozat egyik tagjaként részt vettem a magyar nyelvű oktatásszervezésben és hozzájárultam a változó kereteken belüli intézményszervezéshez. Többek között a magyar tagozat szakmai láthatósága szempontjából fontos Erdélyi Társdalom egyik alapítója (2003), több évig főszerkesztője, valamint a 2001-től önállóan működő Szociológia Szociálismunkás – képző Kar dékán helyettese voltam (2007-ig). 2013-tól vagyok egyetemi tanár (professzor).

2007-ben elnyertem, a Kolozsváron akkor alakuló Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöki állását. Megalapítása óta ennek a kutatóintézetnek a tevékenységét koordinálom.

http://socasis.ubbcluj.ro/hu/staff/horvath-istvan/

Horváth István kutatói vendégoldala a Transindex Adatbankjában:
http://horvathi.adatbank.transindex.ro/
Horváth István: Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák (letölthető könyv)
http://www.scribd.com/doc/21160977/Horvath-Istvan-Kisebbsegszociologia
A romániai Magyar népesség két(-több) nyelvűsége. Adatbank Café előadás
http://adatbankcafe.adatbank.ro/?v=15