Pásztor Gyöngyi

Pásztor Gyöngyi

Pásztor Gyöngyi PhD, szociológus, a BBTE Szociológia Tanszékének oktatója. Kutatási területei a városszociológia: városi egyenlőtlenségek, városi életmód, lakóhelyi szegregáció. A rurális bevándorlók (Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004) könyv társszerzője, Városszociológia Elméletek és problémák (Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2006) könyv szerzője.

Oktatott tantárgyak: kvalitatív kutatásmódszertan, városelméletek, társadalmi problémák, szociológiaelméletek, turizmus szociológiája.