Székely Levente

Székely Levente

Székely Levente 1979-ben született Kolozsváron. Szociológus, tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karán valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését 2014 tavaszán.

Korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Információs Társadalom és Trendkutató Központban (ITTK) dolgozott kutatóként, megfordult neves piackutató intézetnél. Jelenleg a Kutatópont kutatási igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet tudományos munkatársa.

Számos kvalitatív és kvantitatív megközelítésű kutatást vezetett különböző területeken (pl. médiafogyasztás, szerencsejátékok, ifjúság, pénzügyi kultúra, stb.).

2012-ben vette át a nagymintás ifjúságkutatás szakmai irányítását. A 2012-es kutatásból a gyorsjelentés mellett, közel 1500 oldalnyi saját (szerkesztett vagy megírt) tudományos megközelítésű munka született, továbbá hazai és külföldi recenziók, illetve számos egyéb publikáció. A kutatás eredményeinek kommunikációja több mint félezer sajtómegjelenést generált, köztük a legjelentősebb magyarországi nyomtatott, hagyományos elektronikus és internetes médiában. A 2016-os kutatás eredményeinek részletes feldolgozása folyamatban van, a gyorsjelentések és a tanulmánykötet már napvilágot láttak jelentős médiafigyelmet generálva.

Székely Levente a Kutatópont kutatási igazgatójaként évi kb. félszáz, zömében piackutatási projekt menedzseléséért felel. Néhány jelentősebb megrendelő az elmúlt évekből: Szerencsejáték Zrt.; MVM; MOL Nyrt.; Vodafone; Magyar Telekom; Magyar Tudományos Akadémia; Magyar Nemzeti Bank; Antenna Hungária; Nemzeti Civil Alap; IBM; Invitel; ELMŰ-ÉMÁSZ; Diákhitel Zrt.; Kecskeméti Főiskola; Porsche Hungária; stb.

Több mint félszáz tudományos publikáció (folyóiratcikkek, könyvfejezetek, jelentések) és kb. ugyanennyi, főként online cikk önálló, vagy társszerzője és számos konferencia-előadást tartott elsősorban az ifjúságügy és az információs társadalom tématerületein.

Legutóbbi szerkesztett munkája a Magyar fiatalok a Kárpát-medencében tanulmánykötet. [Székely, L (2018).: Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Kutatópont - Enigma2001. ISBN:978-963-89942-8-8]

Kutatási érdeklődése: médiafogyasztás, új média, információs társadalom, ifjúságügy, generációk, oktatásügy, kultúrafogyasztás, pénzügyi kultúra, civil szervezetek.