Veres Valér

Veres Valér, habilitált egyetemi tanár, tanszékvezető, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének korábbi igazgatója (2012—2020), a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány elnöke. Egyetemi tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte, 1996-ban diplomázott szociológia alapszakon, magyar tagozaton, és 1997-ben mesteri fokozatot szerzett. 2004-ben kettős doktori fokozatot szerezett, az ELTE és BBTE Szociológia Doktori Iskoláiban, „Az erdélyi magyarok és románok nemzeti identitása a társadalmi rétegződés kontextusában” témában.

Kutatási területei: nemzeti kisebbségi identitás és társadalmi rétegződés, népességszerkezet átalakulása és népességfogyás okai Erdélyben, ifjúságkutatások (ifjúsági fogyasztás, jövőtervek és felnőtté- válás, társadalmi háttér és mobilitás). Több mint 40 tanulmányt, könyvet, könyvfejezetet írt meg ezekben a témákban.

Szakmai díjak: az MTA „Arany János Fiatal Kutató” díj (2005), a Magyar Szociológia Társaság „Erdei Ferenc” Díja (2007).

http://socasis.ubbcluj.ro/hu/staff/veres-valer/