Online vallásgyakorlat a pandémia alatt

Szerda, 2021. május 12.

19:00-20:00

A telekommunikációs technológiák megjelenésük óta növekvő mértékben épültek be a vallásgyakorlatba. E folyamattal párhuzamosan, különösen az internet elterjedését követően, egyre gyakrabban feltett kérdéssé vált, hogy e műszaki jellegű változások vajon milyen mértékben alakítják át magát a vallási tapasztalatot is. A koronavírus-pandémiával járó mozgáskorlátozások e folyamatot hirtelen felgyorsították. Számos egyház hívek tömege számára vetette be az új technológiát. Bár kezdetben ez egy rövidtávú, ideiglenes megoldásnak tűnt, a járvány elhúzódásával az online eszközök alkalmazása jóval hosszabb távú lett. Mi több, használatuk során számos pozitív tapasztalat is felhalmozódott, amelyek következtében sok lelkész e módszerek utólagos megőrzése mellett döntött.

Az online technikák vallásgyakorlatban való alkalmazására vonatkozóan a pandémia kitörése óta több kutatásra is sor került. Kerekasztalbeszélgetésünkben három ilyen kutatás eredményeinek megbeszélésére kerül sor. A kolozsvári Valláskutató Intézet szociológusai az erdélyi történelmi egyházak lelkészei és hívei körében mérték fel az online egyházi szolgálatokkal kapcsolatos tapasztalatokat, melyekről Kiss Dénes számol be. Rosta Gergely egy hasonló, magyarországi jezsuiták vonzáskörébe tartozó, zömmel katolikus népességen belül végzett kutatás eredményeit összegzi, Máté-Tóth András pedig egy lelkészek körében végzett európai összehasonlító kutatás magyarországi eredményeit foglalja össze.

Résztvevők:

  • Máté-Tóth András – Szegedi Tudományegyetem, Vallástudományi tanszék
  • Rosta Gergely – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológia tanszék
  • Kiss Dénes – BBTE, Magyar Szociológia és szociális munka intézet

Moderál: Bálint Róbert Zoltán