Könyvbemutató beszélgetés: Erdélyi magyar ifjúság. Szociológiai jellegzetességek és változások 2001 és 2016 között

Csütörtök, 2021. május 13.

19:05 - 20:30

Meghívottak: Csata Zsombor és Székely Levente. Szerzők: Veres Valér (szerkesztő), Geambașu Réka, Vita Emese, Kiss Dénes, Szabó Júlia, Dániel Botond és Rusu Szidónia.

A könny tartalmából:

Erdélyi magyar ifjúság

Szociológiai jellegzetességek és változások 2001 és 2016 között című kötet.

Szerkesztette: Veres Valér

Szerzők (fejezetek): Veres Valér (I., III.), Geambașu Réka – Vita Emese (II.), Kiss Dénes (IV.), Szabó Júlia (V.), Dániel Botond (VI.), Rusu Szidónia (VII.)

erdelyimagyarifjusag 7226209 5Az első fejezetben Veres Valér a társadalomszerkezet (társadalmi, foglalkozási rétegződés, anyagi helyzet), az iskolázottság és az iskolai mobilitás tényezőinek változását, majd a harmadik fejezetben a magyar ifjúság nemzeti identitásának és csoportattitűdjeinek változásait, a második fejezetben Geambașu Réka és Vita Emese a munkaerőpiaci helyzet és sikeresség, a munka–magánélet egyensúlyát vizsgálta a családtervezés és párkapcsolatok kontextusában. A többi fejezetekben rendre Kiss Dénes István a fiatalok vallásosságának változását, Szabó Júlia az erdélyi magyar fiatalok értékorientációit és szabadidős-kulturális fogyasztási szokásait, Dániel Botond az erdélyi magyar ifjúság szervezeti részvételét, Rusu Szidónia a médiahasználat, közösségi média és kapcsolatok témát elemezte az erdélyi magyar fiatalok körében, 2001. és 2016. között lezajlott változások összehasonlító vizsgálatára koncentrálva.

A könyv írásai azt körvonalazzák, hogy 2001. és 2016. által határolt másfél-két évtizedben a romániai, erdélyi társadalom és gazdaság globalizálódott, „európaiasodott”, e jelenség minden pozitívumával és árnyoldalával egyetemben. Ennek következtében az erdélyi, és általában a Kárpát-medencei magyar (és nemcsak) ifjúság egy változó társadalomszerkezet új jellemzőivel, (át)alakuló egyenlőtlenségeivel kellett és kell szembe nézzen, amelyben a régi és új egyenlőtlenségek együtt élnek, de súlyuk, mértékük változik. A kolozsvári, temesvári IT-iparban és más, jól fizetett munkakörben dolgozó fiatalok az európai társaikkal versenyeznek a béralku során, kulturális-szabadidős és anyagi fogyasztási mintáik, értékrendjük, digitális státuszuk, párkapcsolati döntéseik is egyre inkább globális összehasonlításban értelmezhetők. Ezzel szemben a túlélésre berendezkedett, szegénységgel küszködő, vidéki vagy városszéli szegénytelepek fiataljai más kihívásokkal kell szembe nézzenek és elboldoguljanak, a változó esélyegyenlőtlenségek hátrányos oldalaival megbirkózva. Amíg az előnyösebb társadalmi származású és helyzetű fiatalok a globális szórakoztatóiparba bekapcsolódott Untold, Electric Castle vagy Sziget-fesztivál vendégeiként szórakoznak a nyári szünet idején, kombinálva ezt külföldi nyaralással és/vagy fesztiválozással, a kevésbé szerencsés helyre, hátrányos helyzetű családba született kortársaiknak még szabadságra menni sem sikerül. A vizsgált időszakban bekövetkezett regionális, etnopolitikai és nemzetpolitikai változások a kisebbségben élő, erdélyi magyar fiatalok nemzeti identitását, attitűdjeit is átformálták. Az idegenekkel és más etnikai csoportokkal szembeni negatív attitűdök szerkezetének változását, azok erősödésének mechanizmusait is vizsgáltuk, rámutatva arra, hogy milyen tényezők befolyásolták inkább az idegenellenesség megnövekedését az erdélyi magyar fiatalok körében.

A könyv bevezetője és tartalomjegyzéke Itt olvasható:

http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2816.pdf

A kötet megvásárolható: