1. Szociológus Napok, Kolozsvár, 2011. május 20-22. - Program

 

PÉNTEK, MÁJUS 20

10:00 - Bajnokok Ligája
16:00 - Hadas Miklós: Sport és társadalmi identitás, avagy a glokalitás variációi

Előadásommal azt szeretném szemléltetni, hogy a sport „nagy téma”, és hogy általa a szociológia legfontosabb kérdéseit fogalmazhatjuk újra. Mi több, azt is meg merném kockáztatni, hogy segítségével könnyebben reflektálhatunk korunk alapvető kérdéseire, mint a modern szociológia hagyományos témái, a társadalmi struktúra, a mobilitás vagy mondjuk a család problémakörére koncentrálva. A sportok vizsgálata ugyanis kiváló lehetőséget biztosíthat arra, hogy oly módon fogalmazzunk meg érvényes állításokat a globalizációról és a nemzetközi rendszerről, hogy egyúttal rámutatunk a globális és a lokális közötti átalakuló viszonylatokra is.

17:30 - Kiss Tamás: A nemzetiségi társadalmi egyenlőtlenségek változása Erdélyben

Az előadás a különböző erdélyi nemzetiségek társadalmi pozícióinak alakulását kíséri nyomon a XIX. utolsó évtizedeitől az ezredfordulóig. A vizsgált periódusban a nemzetiségi hovatartozás mint a társadalmi egyenlőtlenségeket (az erőforrásokhoz való hozzáférést) meghatározó egyik (bár koránstem az egyetlen) tényező jelent meg. Kiemelt szerepe volt a nemzetállam azon törekvéseinek, hogy a címzetes nemzetiség társadalmi pozícióit adminisztartív eszközökkel erősítse. Az 1867-es kiegyezés és az első világháború között a gazdasági és társadalmi modernizáció a magyar állam keretein belül kezdődött el, ami a magyarok pozícióit erősítette és a más etnikumú városi polgárság magyarosodását is maga után vonta. A két világháború között és a második világháború után azonban a nemzetiségi egyenlőtlenségek a román nemzetállam erőterében alakultak, ami a magyarok kedvező társadalmi helyzetének a fokozatos romlásához vezetett. Az előadás az egyenlőtlenségeket meghatározó tényezőket (oktatási rendszerhez való hozzáférés, munkaerőpiac) veszi sorra és kitér a mai etnikai egyenlőtlenségi rendszer bemutatására is.

20:00- Kerekasztal-beszélgetés: "Futball az egész világ" (résztvevők: Hadas Miklós, Péter László, Madarász Lóránt, Szenkovics Dezső, Vizi Sándor, moderál: ifj. Toró Tibor)

SZOMBAT, MÁJUS 21

10:00 Máté István: Kameruni ifjúság

Bemutatómban Afrika tájaira kalauzolnám hallgatóimat. Kamerun viszontagságos múltja rányomta bélyegét a társadalom egészére, intézményekre, felfogásra, hitre. A fehér ember felsőbbrendűségének képzete ma is ott lopakodik a feketék percepcióiban. A közönségesnek tűnő helyzetek mögött lassan kirajzolódik egy csodálatos világ, egy másik, sajátos arculattal, amely a szemlélőt magához köti és hirdetőjévé teszi.

10:45 - Pápay Orsolya: Szép virtuális világ, avagy a sokszereplős online szerepjátékok titokzatos világa

A sokszereplős online szerepjátékok, angol nevükön MMORPG-k a számítógépes játékok jelenleg létező legkomplexebb típusai. Világszerte sok tízmillió játékos (fiatalok és idősek, férfiak és nők) tölt heti több tíz órát ezekben a virtuális világokban: kikapcsolódásra, ismerkedésre, sikerélmény- és hírnévszerzésre vagy a való életből való kiszakadásra vágyva. Lehetőségeik szinte korlátlanok, valódi esélyegyenlőséget tapasztalhatnak, és bármelyikükből válhat hős. Gyermekjátékkal van csupán dolgunk vagy egy szebb (?) virtuális jövő előhírnökét láthatjuk?

11:30 - Veres Valér, Pakot Ágnes: Félsziget Fesztivál

Fesztiválozó ifjak – avagy hogyan látják/láttatják a szociológusok a Félsziget közönségét

A kolozsvári szociológusok már 5 éve végeznek kutatást a Félsziget fesztiválon. Minden nyáron diákok hada indul terepgyakorlatra a fesztiválra, ahol kérdőíveket kérdeznek le és interjúznak és két évben filmet is készítettek/tünk. Az előadáson megtudhatod, hogyan jellemezhető a Félsziget ifjúsága, kik és honnan jönnek általában… Megtudhatod, hogy a fesztiválozó fiatalok miben gondolják, hogy mások… A rövid felvezető előadás után levetítjük a Félszigetről készített dokumentumfilmeket, melyeket megbeszélésre bocsátunk.

13:00 - Magyari Tivadar: A média nemzetközi szabályozása. Az EU audovizuális politikája

14:30 - Szaknépszerűsítés tizenkettedikes diákok számára

16:00 - Horváth István: Húsz év migráció és ami majd ezt követi. Románia a nemzetközi migráció kontextusában

Rövid migráció történeti áttekintő: az etnikai mgrációtól a munka migrációig. A kivándorlás fázisai az utóbbi két évtízedben. Kivándorlás, belső vándorlás és fejlődés. Következmények és jövőkép.

17:30 - Papp Z. Attila: Az elit kisebbsége avagy a kisebbség elitje?

Mit jelent kisebbségben az elit? Ki tartozik a TOP 10 elitbe? Szociológiai értelemben hogyan tudjuk körülírni ezt a mintaadó csoportot, és egyáltalán ki és hogyan lehet tagja az elitnek? Milyen sajátos szerepeket kell vállalnia az elit tagjainak általában és erdélyi/romániai magyar kisebbségi helyzetben? Hogyan viszonyul egymáshoz az erdélyi magyar gazdasági és kulturális elit? E kérdésekre egy nemrégiben lezárult nemzetközi kutatás és az ez alapján megjelent könyv kapcsán igyekszik válaszolni az előadó.

20:00 - Kerekasztal-beszélgetés: Szociológia a társadalomszervezésben (résztvevők Antal Árpád, Csata István, Gergely Erzsébet, Oláh Norbert moderál: Kiss Tamás)

VASÁRNAP, MÁJUS 22

16:00 - Filmklub: Erdély-képek külföldi rendezők szemével