Az Erdélyi Társadalom folyóirat 2013-as számainak bemutatása

Az Erdélyi Társadalom folyóirat 2013-as számainak bemutatása

Az Erdélyi Társadalom két legújabb lapszámát mutatta be Veres Valér csütörtökön, a 4. Szociológus Napok nyitóestéjén. Elmondta, 2003-ban alapították meg az Erdélyi Társadalom című lapot, amely több évig évente kétszer jelent meg. A lap eleinte nagyon belterjes volt, elsősorban BBTE-s szociológus tanárok és diákok, másrészt csak erdélyiek szerepeltek a szerzők között.

Veres a lapkiadás anyagi vetületeiről elmondta, a kisebbségi közegben és kisebbségi nyelven megjelenő folyóiratot nehéz volt működtetni, hiszen szűk az a közeg, amely el kell tartsa, akinek szól. Egy-két évig úgy tűnt, hogy meg fog szűnni, de sikerült megmenteni a lapot, noha egy ideig összevont lapszámok jelentek meg, évente egyszer. 2012-től sikerült visszatérni az évi két számra.

Az írások minősége mellett számos más szempont jelent meg, fontos volt ezek közül a folyóirat elismertsége, pontosabban az, hogy nemzetközileg legyen akkreditálva. Ezt a célt a CEEL-ben (Central European Electronic Library) való szerepléssel valósították meg. Mivel a teljes média digitalizálási fázison ment át, és majdnem minden kiadvány megjelenik online, háttérbe szorítva a papír alapú sajtót, az Erdélyi Társadalom kiadói is rákényszerültek, hogy a fapadosabb honlapot, ami a tanszék keretén belül működött, lecseréljék egy önálló honlapra.

Egyúttal eleget tettek annak a követelménynek is, hogy angol nyelven is megjelenjen az újság. A két utolsó lapszám egy-egy téma köré szerveződött, de emellett helyet kaptak a fő tematikát nem szorosan érintő írások is. A tavalyi első szám az oktatás témája köré szerveződött, Magyari Tivadar lapszámfelelős az iskolaválasztásról írt, körüljárva, hogy milyen tényezők játszanak közre abban, hogy a magyar családokból származó gyerekek román vagy magyar tannyelvű iskolában tanuljanak.

A második számban a regionális fejlődés, településfejlesztés, népességváltozás témakörét járták körül a szerzők. A cél az volt, hogy a romániai népszámlálások eredményei alapján, a makró adatok fényében taglalják a társadalom alakulását.

transindex.ro