Hangfelvételek

1. Szociológus Napok

 

4. Szociológus Napok

 

8. Szociológus Napok

Szabó Júlia: Kulturális szegmentáció az erdélyi magyar fiatalok körében - interjú

Az utolsó nap egyik legérdekesebb előadását Szabó Júlia doktorandusz tartotta, aki az erdélyi magyar fiatalok kultúrafogyasztó szokásait elemezte egy alapos és átfogó kutatómunkát követően. Ebből többek között kiderült, hogy bár sokan borúlátóak, főleg az úgynevezett magas kultúra jövőjét illetően, a kép talán nem ennyire elszomorító. A kultúrafogyasztás összképe manapság rendkívül összetett és gyorsan változó. A kultúrális kínálatban pedig egyre inkább elmosódnak a műfaji és minőségmeghatározási határok. Arra is választ kapunk, hogy melyik a négy alapvető kultúrafogyasztó típus és, hogy az ezekhez tartozó egyének milyen családi háttérrel rendelkeznek, illetve hogyan hatnak egymásra a kultúrális kereslet és kínálat a fesztiválokkal teletűzdelt, túlzsúfolt mai világunkban? Nem marad ki a beszélgetés kérdései-témái közül a jövőre vonatkozó kitétel sem, amely felveti a „Merre tovább kultúra?” alapkérdést.

László Tibor - Kolozsvári Rádió

 

Szilárdi Réka: A nemzeti radikalizmus és a kollektív identitás társadalomtudományi vonatkozásai. A Közép-kelet európai újpogány közösségek öndefiníciói - interjú

Szilárdi Réka a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának adjunktusa A nemzeti radikalizmus és a kollektív identitás társadalomtudományi vonatkozásai. A Közép-kelet európai újpogány közösségek öndefiníciói címmel tartott egy érdekfeszítő előadást.

A nemzeti radikalizmus és vallás kapcsolatának feltérképezése alapvetően olyan transzdiszciplináris feladat, amelyben különböző tudományterületek elméleti és kutatási kooperációja elengedhetetlen. Egyrészről a szociológiai, szociálpszichológiai és antropológiai keretkontextus oldaláról, másrészt a történettudományi és politikatudományi elméletek, különös tekintettel az eltérő nacionalizmuselméletek, annak recepciójának és kritikáinak vetületéből érdemes a témával foglalkozni. Az előadás ebben a perspektívában vizsgálta a közép-kelet európai vallási és nemzeti összefonódásokat, illetve a nemzeti radikalizmus kollektív idenitásformáinak kérdéseit.

Az előadást követően beszélgettünk el az előadóval.

László Tibor - Kolozsvári Rádió

 

Hogyan lesz valakiből olimpiai és világbajnok úszónő? Pódiumbeszélgetés Kovács Ágnessel

Csatári Melinda - Kolozsvári Rádió