Sz N web 03

Rusu Szidónia: Behálózzuk Kolozsvárt. Offline terek és kapcsolódások online reprezentációi.

Előadó: Rusu Szidónia szociológus, doktorandusz (BBTE), jelenleg a TIB és a SciLink Foundation kutatója. Kutatási területei: digitális egyenlőtlenségek, mentális egészség az akadémiai szférában

Az előadás során kísérletet teszünk arra, hogy bemutassunk pár Kolozsvárt átszövő hálózatot, körbejárjuk azok természetét, s megnézzük, hogy ezek hogyan kapcsolódnak az offline terekhez.