Sz N web 03

Timár Judit: Kérdések és válaszok a kelet-közép-európai  dzsentrifikációról kritikai társadalomelméleti megközelítésben

Előadó: Timár Judit, Ny. tudományos főmunkatárs. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont  Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba.

Miközben a városkutatásokban egyre nagyobb figyelmet kap a városmegújítás, revitalizáció, az a kritikai szemlélet jóval lassabban nyer teret, amely felismeri, hogy például a szociális rehabilitáció is újratermelhet társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket, társadalmi kiszorítással járó dzsentrifikációt eredményezve. Az előadás főleg magyarországi példákon keresztül igyekszik szemléltetni, hogyan változtak a kelet-közép-európai kontextusra is érzékeny dzsentrifikációkutatások céljai, kérdésfeltevései az okok keresésétől a társadalmi hatások vizsgálatán át az ellenállás tereinek tanulmányozásáig. Megmutatja, hogyan járulhat hozzá e térfolyamat jobb megértéséhez a kritikai társadalomelméletek alkalmazása, így az egyenlőtlen térbeli fejlődés, a tér társadalmi termelésének elmélete vagy feminista megközelítések felhasználása.