Csepeli György: A mesterséges intelligencia jövője

Az előadásban a mesterséges intelligencia “gyenge” és “erős” alkalmazásai társadalmi beépülésének következményeivel foglalkozunk, melyek egyként érintik az életvilág és a rendszer szféráit. Az igazi kérdés, hogy a fejlesztések elvezetnek-e az Ember 2.0 megjelenéséhez, aki a gépi és biológiai intelligencia szinergiája révén az evolúció regénye új fejezetének hősévé válhat. A radikálisan megújuló technológiai öko-környezet a jövőben egyszerre kínál esélyt földgolyón élő népesség totális ellenőrzésére de arra is ad lehetőséget, hogy az emberi nem evolúciója utolsó eseményeként megszülessen az emberiség egészéért felelős világpolgár.

Magyari Nándor László: A pandémia és a lockdown esete a társadalomtudományokkal. Paradigmatikus episztemológiai kihívások

Magyari Nándor László, Phd., a BBTE Szociológia és Szociális Munkás Karának oktatója.

Episztemológiával kapcsolatos nézeteimet az egyre gyorsabban változó társadalom és az azt követő tudományok ritmusára igyekeztem időről időre összefoglalni (Magyari N.L.: 2003 https://erdelyitarsadalom.ro/files/et01/et-bbu-01-07.pdf, Magyari N.L.: 2017 https://erdelyitarsadalom.ro/files/et30/et-bbu-30-09.pdf).

Itt és most a pandémia jelent új kihívást a filozófia, szociológia és a kulturális antropológia számára (is), előadásomban, a folyó és a várható fejleményeket – a paradigmatikus episztemológiai kihívások egy részét – igyekszem megvilágítani, saját olvasatban és értelmezésben.

Negrea Vídia: Biztonságos terek kockázatos beszélgetésekhez; resztoratív eljárások a munkahelyen

Gyakorlati szakemberként elsősorban a problémákkal küszködő gyermekeket és a velük foglalkozókat (kollégákat, családokat) támogattam abban, hogy biztonságos környezetet és egészséges kapcsolatokat kialakítva, segítsék a lelki egyensúly és sérült kapcsolatok helyreállítását, a valahová tartozás- és a befogadó közösség élményét. Konfliktuskezeléshez, traumafeldolgozáshoz és a közösségi jól léthez, együttműködéshez eszköztáramat a resztoratív gyakorlatok adják, melyek lehetőséget adnak az érzelmi és szociális szükségletek kielégítésére, a normakövető viselkedés kialakítására, miközben elősegítik az interperszonális kapcsolatok rendeződését az érintettek bevonásával.

A szemlélet alapelveit, technikáit és alkalmazási lehetőségeit szeretném bemutatni az előadásom során, mind a gyermek, mind a felnőtt közösségekben, praktikus útravalókat adva a mindennapi működésünkhez.

OTDK díjazott egyetemi hallgatók előadásai

A 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekcióját a Budapesti Metropolitan Egyetemen szervezték meg idén április 14–16-án. Az online eseményen Intézetünk két volt diákja is díjban részesült, ezúton is gratulálunk nekik.

Székely Anna antropológiát végzett a BBTE-BCE közös képzésének keretében, az OTDK-n pedig II. díjban részesült Elveszett participáció – a józsefvárosi városrehabilitációs programok érintettjei között megvalósuló együttműködések elemzése c. dolgozatával (témavezető: Kocsis János Balázs).

Oltean Franciska humán erőforrás-menedzsment szakon végzett a BBTE-n, az OTDK-n különdíjat kapott Humán erőforrás-menedzsment egy automatizált jövőben c. dolgozatával (témavezető: Geambașu Réka).

Díjazott pályamunkáikat az idei Szociológus Napokon is bemutatják, csütörtökön (május 13.) 15:30-tól.