Szociológus Napok

A Szociológus Napok a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet és a Max Weber Szakkollégium háromnapos rendezvénye, melyet immár kilencedik alkalommal szerveznek meg a kar diákjai és oktatói, idén a KAB Szociológia és Demográfia Szakbizottságával és a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségével (RODOSZ) társszervezésben.

A rendezvény olyan tevékenységeket, előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket tartalmaz, melyekkel formális egyetemi keretek között nem találkozhatunk. Főként aktuális és közéleti, szociológiailag megközelíthető, témákat feldolgozva, erdélyi és külföldi, elismert szakemberek hozzájárulásával. A Szociológus Napok célja továbbá a szociológiai nézőpont széleskörű megismertetése, illetve a szociológus szakma népszerűsítése. A rendezvény célcsoportja a Kolozsváron élő fiatalok, a kar és más társadalomtudományi szakok hallgatói, valamint az adott témák iránt érdeklődő személyek.

Program

Horváth István (BBTE):
Bevezető: 30 év után: helyzetkép a romániai magyarság intézményrendszeréről

Papp Z. Attila (MTA TK Kisebbségkutató Intézet):
Kisebbségkutatások intézményi feltételei Magyarországon

Geambașu Réka (BBTE):
Nemi egyenlőtlenségek a népszámlálások tükrében

Gregor Anikó (ELTE TáTK):
Kimutat vagy fegyelmez? Globális genderindexek működése az indikátorkultúrában

Kiss Tamás (Kisebbségkutató Intézet):
Mono-etnikus transznacionalizmus? A román közvélemény viszonya a kisebbségi jogokhoz, a magyar etno-politikai célokhoz és a magyar állampolgárság-politikához.

Veres Valér (BBTE):
Az identitás-struktúrák változása Erdélyben a rendszerváltás óta

Csepeli György (iASK, ELTE TáTK, ME):
Transition and Social Conflicts in Hungary

Tamás Gáspár Miklós (CEU):
The Difference between Domination and the State (a BBTE Szociológia Tanszék rendszeres előadássorozatának része)

Veres Valér:
Bevezető: az ifjúságkutatások színes és fonákja

Székely Levente (Kutatópont, Bp.):
Szürke hattyúk - avagy mit várhatunk napjaink ifjúságától?

Bauer Béla (Századvég A., Bp.):
Transzferek a társadalomban? Van-e ma értelme ifjúságot kutatni?

Szabó Júlia (Max Weber TK):
Társadalmi és kulturális szegmentáció az erdélyi magyar fiatalok körében

Prazsák Gergő (ELTE TáTK):
Digitális egyenlőtlenségek 3.0 európai kontextusban

Barna Gergő (TransObjective Consulting.):
Ifjúság és oktatás Erdélyben: a beiskolázástól a vizsgaeredményekig

Vita Emese (NPKI, Budapest - doktorandusz, BBTE, Kolozsvár):
Egyedülállók, élettársak, házasok – avagy hogyan alakulnak manapság a párkapcsolatok Erdélyben

Csata Zsombor (BBTE, Kolozsvár - MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest):
A bérkülönbségek okai az erdélyi magyarok körében

Magasházi Anikó (iASK, Kőszeg):
A távol-keleti munkakultúra sajátosságai

Dezső Péter (menedzser, Goodwill Consulting, Kolozsvár):
Munkaerő értékelés gyakorlati tapasztalatai

Pakot Ágnes (HR szakértő, Roche Services Ltd., Budapest):
Globális HR szolgáltatások

Poór József (SZIE GTK):
A munkaerőpiac és a HR változása – múlt, jelen, jövő

Horváth István (BBTE):
A munkamigráció metamorfózisai: az informális munkától, az informalizálódó munkaerőpiacig

 

A Venczel József szociológia és antropológia esszéverseny döntő szakasz eredményei, díjazottjai

 

Név Helyezés* Osztály Iskola    Esszé címe 
Fazakas Ábel I. 11 Kölcsey Ferenc FőGimnázium Szatmárnémeti A megoldás felé vezető úton
Gubás Szidónia I. 11 „Székely Mikó” Kollégium  Sepsiszentgyörgy “X,Y és az a bizonyos Z...”
László Ákos II 11 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely Intergenerációs konfliktusmegszűntetési lehetőségek
Varga Krisztina III. 11 “Bolyai Farkas Elméleti Líceum” Marosvásárhely Megértés vagy elfordulás?
Vig Renée III. 12 Németh László Elméleti Líceum Nagybánya Érdemes-e vádaskodni?
Ambarus-Egyed Ágnes Dicséret 11 János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár Kik vagyunk mi?
Balogh Ádám-Csaba Dicséret 11 Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémeti Kényszerpályán
Mátyás Judit- Júlia Dicséret 12 Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy Nemzedékek az idő sodrásában

 

*Az első és második díjazottak egy VIBE fesztivál belépőjegyet is kaptak.

 


„Ezek a mai fiatalok!”

Kultúra, zene, szabadidő és generációs konfliktusok

 

venczel2019Az esszéverseny témája

„Vannak olyan korszakok, amikor a gyerek egyszerűen nem kíváncsi a szülőre, és nem azért, mert nem szereti, hanem mert éppen nagyon befele néz, és nem biztos, hogy a szülő az, akivel meg akarja osztani a gondjait, amiket ugyanaz a generáció jobban megért.”(Schwechtje Mihály filmrendező) 

A világnézet és szemlélet kifejezése mindig sajátos zenei ízlés, olvasmányélmények, kulturális megnyilvánulások révén történik. A fiatalok kulturális megnyilvánulásaira a felnőtt generáció nem mindig tud ráhangolódni, azt nem egyszer vitatja, megkérdőjelezi annak értékhordozó jellegét: „Az nem zene amit hallgatsz!”, „Olvass rendes könyveket, ne ilyen hülyeségeket!”

Az utóbbi évtizedekben a fiatalok szabadidő-töltési formái és kultúra-fogyasztási mintái nálunk is jelentős mértékben megváltoztak. Míg nem is oly régen szülők és gyerekeik együtt buliztak egy EDDA-koncerten, mára az internet, a digitalizáció, majd a fesztiválkultúra elterjedésével a tinédzserek és huszonévesek kultúra-fogyasztásának formái és terei külön világgá alakultak, melyeket a felnőtt világ alig vagy egyáltalán nem lát át.

A jelen esszéfelhívás arra keresi a választ, hogy fiatalok miként élik meg, hogyan látják és értelmezik ezt a törést. Van még átjárás szülők és gyerekek kultúra-fogyasztása között, vagy radikálisan különböző zenei, kulturális – művészeti, irodalmi – „másvilágok” léteznek egymás mellett? Olyan  írásokat várunk, amelyek a középiskolás fiatalok kultúra-fogyasztási formáit taglalják, az ebben bekövetkező változásokat járják körül. Íme néhány – de nem kizáró jellegű – kérdés, amelyre választ lehet keresni a beküldendő esszékben:

  • Mit olvasnak a mai fiatalok és honnan?
  • Milyen zenét hallgatnak a mai fiatalok?
  • Mivel töltik szabadidejüket a mai fiatalok?
  • Mit látnak a szülők a fiatalok szabadidős fogyasztásából? Hogy látják ezt, hogyan viszonyulnak hozzá?

Kiknek szól?

Felhívásunk olyan erdélyi magyar középiskolás, XI. és XII. osztályos tanulóknak szól, akik szívesen gondolkodnak az őket körülvevő társadalom kérdéseiről, problémáiról.

Mit várunk?

A verseny keretében olyan 500–1000 szavas esszéket várunk, amelyek a fenti vagy azokhoz kapcsolódó kérdésfelvetésre reagálnak.

Az esszéket a kitöltött jelentkezési űrlap kíséretében a verseny@socasis.ubbcluj.ro címre kérjük küldeni legkésőbb 2019. április 6-ig.

Miért éri meg pályázni?

A legjobbnak ítélt dolgozatok szerzői meghívást kapnak a 2019-es Szociológus Napokra, ahol bemutathatják esszéjüket. A Szociológus Napok tavalyi programja itt tekinthető meg: https://www.szociologusnapok.ro/hu/program/8-szociologus-napok-2018.html

Az esszéket a Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet oktatóiból álló zsűri értékeli. A 8-nál nagyobb értékelést kiérdemlő szövegek hozzásegíthetik szerzőjüket ahhoz, hogy kedvezményes feltételek mellett jussanak be karunk szociológia vagy antropológia képzésére. A felvételin az esszé érdemjegye helyettesítheti az érettségi jegyét.

Ezen felül a díjazott dolgozatokat megjelentetjük a BBTE Magyar Szociológia Intézetének blogján (http://bbteszocioblog.blogspot.ro/) vagy a szerző beleegyezésével az internetes sajtó különféle portáljain.

 

Téma: Ifjúságkutatások a Kárpát-medencében. Módszertani beszélgetés

Időpont: 2019 április 16, Kedd 17.30–19.00 h.

A kerekasztal célja körbejárni, milyen előnyei és nehézségei voltak az elmúlt évtizedek nagymintás ifjúságkutatásainak, hogyan lehet és (nem) kell vizsgálni az ifjúságot.

A beszélgetés a következő kérdéseket járja körül:

Milyen nehézségeket látnak az ifjúság kutatásában, a felnőtt népességhez képest?
Hogyan látják a nagymintás, kárpát-medencei ifjúságkutatásokat, azok értelmét, előnyeit, hátrányait? És a romániai átfogó ifjúságkutatásokat? Kiknek fontosak ezek?
Hogyan változtak a körülmények, feltételek az ifjúságkutatások terén? Milyen előnyök, lehetőségek voltak az utóbbi 2-3 évben végzett kutatások módszertanában a korábbi, 2000-2005 közötti időszakhoz képest?
Nehézségekről beszélve, hogy látják a reprezentatív mintavétel lehetőséget, a terepmunka megvalósítását a különböző országok magyar ifjúsága körében?
Mennyire látjuk megoldásnak, hogy „ott kutassuk a fiatalokat, ahol vannak”, pl. Fesztivál-kutatások?
Miben hasznosultak a nagy ifjúságkutatási eredmények az elmúlt évtizedekben? Akadémiai és szakpolitikai aspektusokra is gondolva….

Résztvevők:

Bauer Béla (ELTE TOK, Századvég A., Bp.), Barna Gergő TransObjective Consulting), IIlyés Szabolcs (EMMI Budapest), Papp Z. Attila (MTA TK Bp.), Sólyom Andrea (Sapientia-EMTE Csíkszereda), Székely Levente (Kutatópont, Bp.), Szabó Júlia (Max Weber TK, doktorandusz, BCE), Vita Emese (doktorandusz, BBTE – NPKI Bp.), Veres Valér (moderátor)

 

Előadók

Barna GergőTransObjective Consulting, Kolozsvár
Bauer BélaSzázadvég Alapítvány, Budapest
Csata ZsomborBBTE, Kolozsvár; MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest
Csepeli GyörgyIASK, ELTE TáTK, ME, Budapest
Dezső PéterGoodwill Consulting, Kolozsvár
Geambașu RékaBBTE, Kolozsvár
Gregor AnikóELTE TáTK, Budapest
Horváth IstvánBBTE, Kolozsvár
Kiss TamásNemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár
Magasházi AnikóiASK, Kőszeg
Pakot ÁgnesRoche Services Ltd., Budapest
Papp Z. AttilaMTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest
Poór JózsefSZIE GTK, Budapest
Prazsák GergőELTE TáTK, Budapest
Szabó JúliaMax Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Kolozsvár
Székely LeventeKutatópont, Budapest
Tamás Gáspár MiklósCEU, Budapest
Veres ValérBBTE, Kolozsvár
Vita EmeseNPKI, Budapest - BBTE, Kolozsvár

Helyszín

SOCIOLOGICA. A Szociológia Tanszék Dosztojevszkij (volt Szántó – Plugarilor – 34.) utcai épülete. 7-es terem

Szervezők

weberlogoMax Weber Társadalomtudományi Szakkollégium

400101 Kolozsvár, Tipografiei (Nyomda) u. 12/1
www.maxweber.ro

bbte3

Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet

400604 Kolozsvár, Plugarilor (Szántó) u. 34 szám
www.bbteszociologia.ro

kab ujMTA - Kolozsvári Akadémiai Bizottság
Szociológiai és Demográfiai Szakbizottság

Kolozsvár, Ion Ghica utca 12 szám
www.kab.ro

rodoszlogo

Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége

www.rodosz.ro

Támogatók, partnerek

Támogatók

ISPMN
BGA
EEM
Communitas
PCC
Daisler
Vibe
Borsarock

Médiapartnerek

Kolozsvári Rádió
maszol.ro
Transindex
FestivApp

Együttműködő partner

ET